Skedeprolaps hos får

Skedeprolaps hos får

Skedeprolaps kan være et problem i mange besætninger omkring læmning.

En skedeprolaps kan opstå som følge af en række årsager. Som hovedregel opstår prolapsen dog hos moderfår, der enten er for fede, drægtige med flere lam eller som overvejende er fodret med et fiberrigt grovfoder i den sidste del af drægtigheden. Halthed, der medfører øget liggetid, kan også være en risikofaktor for skedeprolaps.

Selve skedeprolapsen opstår, når et får presser sin skede ud af vulvaen. Den udkrængede skede fremstår som en blød, rød masse, der varierer i størrelse afhængigt af stadiet. På det tidlige stadie er kun en lille del af skeden synlig. Men har moderfåret presset i mange timer, kan prolapsen være blevet langt sværere. I begge tilfælde kan du imidlertid redde fåret, så hun kan læmme, når rette tid er inde. Gør du ingenting, mister du fåret!

I tilfælde af en skedeprolaps bør du derfor reagere prompte. Helt konkret er opgaven at føre fårets skede tilbage på plads og sikre, at hun ikke skubber den ud på ny. På prolapsens tidlige stadie er blodtilførslen til skedens væv fortsat intakt. Har prolapsen været ude i længere tid, reduceres blodtilførslen, hvilket medfører skade på vævet; prolapsen ændrer farve fra rød til lilla/sort, bliver tør og skrøbelig og skades dermed let, når den føres tilbage på plads.

Er du mindre erfaren med får, bør du tilkalde en dyrlæge og få hjælp til behandlingen. Ofte er der imidlertid brug for omgående handling.

Ved at følge trinene beskrevet herunder, kan du selv hjælpe fåret og sikre, at hun ikke krænger skeden ud på ny.

Sådan håndterer du skedeprolaps hos får:

 1. Klargør dine hjælpemidler: Gør dine hjælpemidler klar, og placér dem, så de er inden for rækkevidde, når du har bragt fåret i position. Se en liste over hjælpemidler nederst på siden.
 2. Bring fåret i position: Du behøver ikke en hjælper til at behandle en skedeprolaps. Men det er naturligvis lettest, hvis man er to om opgaven. Er du alene i stalden, er opgaven at placere fåret langs en væg eller en grinde, hvor du også kan nå dine hjælpemidler. Er du højrehåndet, placerer du dit venstre knæ foran fårets venstre skulder. Nu kan hun ikke smutte fra dig. Men lad hende lige falde til ro et øjeblik, inden du går igang. I den videre proces anvender du din højre hånd som den rene hånd, og den venstre hånd til alt det andet. Ved at flytte vægten over dit højre knæ, har du rigeligt arbejdsrum til at håndtere prolapsen.
 3. Rengør prolapsen: Vask prolapsen med rigeligt rent, varmt vand indeholdende en passende antiseptisk eller disinficerende væske. Fjern alle urenheder så som strå og gødningsrester. Har du ikke noget antiseptisk på lager, så anvendt blot rent, varmt vand og vask grundigt. Vask også dine hænder først eller brug nitrilhandsker.
 4. Inspicer prolapsen: Inspicer den rengjorte prolaps grundigt. Check for rifter, men check også for tegn på en forestående læmning i form af vandblære eller ben/hale, der måtte være på vej gennem livmoderen. Hvis tarmene er synlige gennem en rift eller reven i skeden, skal du ringe efter en dyrlæge eller aflive fåret.
 5. Smørende gel: Hvis prolapsen er intakt og fin, smører du nu prolapsen med gel.
 6. Før skeden tilbage på plads: Håndter prolapsen forsigtigt, så du undgår at skade fårets skede under tilbageførslen. Anvend først din håndflade og derefter knytnæven, så du undgår rifter. Ved nogle prolapser er urinblæren kommet i klemme i prolapsen, hvorved blærens hals blokeres. Løft forsigtigt prolapsen op mod halen. Var urinblæren afklemt, vil fåret nu tisse. Herved reduceres prolapsen ofte i størrelse. Skub nu forsigtigt prolapsen tilbage i moderfåret. Under tilbageførslen vil fåret yde et modpres. Brug ikke vold! Men hold prolapsen støt og modstå hendes pres. Afvent at hun igen slapper af. Hver gang hun slapper af, fører du prolapsen længere ind på plads. Når skeden er på plads, mærker du nærmest et sug fra hendes krop, idet skeden glider på plads.
 7. Hold skeden på plads: Når skeden er ført tilbage, er der tre metoder til at forhindre den i at blive presset ud igen:
  • Prolapssele: En prolapssele er designet til at lægge et pres omkring fårets vulva, og forhindre prolapsen i at genopstå. Prolapsselen skal monteres korrekt og omhyggeligt, så fåret undgår gnavesår. Fjern eller løs prolapsselen op til læmning, så lammene kan passere.
  • Skedefremfaldsbøjle: En skedebøjle er et T-formet hjælpemiddel, der føres ind i fårets vagina umiddelbart efter at du har tilbageført prolapsen. Brug skedebøjlen i kombination med en sele, hvortil skedebøjlen bindes op. Det er ikke tilstrækkeligt at binde skedebøjlen fast i fårets uld! Dels holder denne opbinding ikke, og dels skal man aldrig hive fåret i ulden, da det forårsager skade på hendes skind nedenunder. Brug istedet en sele. En væddersele kan fint anvendes til formålet. Monter selen på fåret, inden du går igang med at vaske og inspicere prolapsen. I de fleste tilfælde kan fåret læmme med den monterede skedebøjle, men ideelt set bør du fjerne bøjlen, når forbenene på det første lam kommer til syne. Lad selve selen forblive på fåret under læmning, og lad hende beholde selen på et par dage efter læmning. Af og til vil hun nemlig genoptage sin prolaps efter læmning. Gør hun ikke det, fjerner du blot selen efter et par dage. Det kræver lidt erfaring at binde skedebøjlen passende stramt. Har du bundet for løst, presser fåret blot bøjlen ud og går videre med sin skedeprolaps. Så må du starte forfra, og binde mere stramt. Anvend en snor som ikke giver efter. Høstbindegarn kan bruges, og man har det altid i nærheden. Snorene bør bindes, så de løber mere eller mindre horisontalt langs hendes krop til selens spænder. Herved løsnes snorene ikke for meget, når hun lægger sig for at hvile.
  • Sting: En dyrlæge kan lægge en sutur, der syes så stramt i vulvaens skind, at kun to fingre kan passere. Stingene løsnes ved læmning, så lammene kan passere. Undlader du at fjerne stingene, vil de brydes under fårets veer, og forårsage stor skade på fåret!
 8. Markér fåret: Skedeprolaps hos får viser desværre alt for ofte at gentage sig. Har fåret én gang haft en prolaps, er risikoen for gentagelse således stor. Derfor bør du markere fåret og fjerne hende fra avlen. Skedeprolaps er imidlertid ikke genetisk betinget. Du kan således godt beholdes fårets gimmerlam. Eneste undtagelse er dog, hvis prolapsen er forårsaget af en for lille krop, hvor der ikke er plads nok til både lam og foder. Har fåret avlet dette videre til sine gimmerlam, bør du overveje også at tage dem ud af avlen.

Forebyggelse af skedeprolaps ...

Som nævnt indledningsvis er der flere årsager til skedeprolaps hos får. De overvejende årsager er anført herunder sammen med råd om, hvordan du kan forebygge:

Årsag: Forebyggelse:
Fedme/Overvægt Passende foderplan
Drægtig med flere lam Scanning af de drægtige får / passende foderplan
Fiberrig grovfoder Reducer grovfoderet i højdrægtigheden
Halthed (øger fårets liggetid) Omgående behandling af klovlidelser samt stramt fokus på klovsygekontrol
Manglende bevægelse Effektiv opstaldning med rum til bevægelse
Lav calciumniveau Passende foderplan

Hjælpemidler til behandling af skedeprolaps ...

· Spand med rent, varmt vand
· Passende antiseptisk middel, som tilsættes vandet
· Nitrilhandsker (som et alternativt til dine egne rene hænder)
· Smørende gel
· Prolapssele eller skedefremfaldsbøjle med isatte snore, som ikke giver efter

Agromix produkter til håndtering af skedeprolaps:
· Prolapssele
· Skedefremfaldsbøjle