Mikromineraler til får

Herunder kan du læse mere om de fire essentielle mikromineraler til får. De fire mikromineraler er: Kobolt, jod, selen og kobber.

Hvorfor give mikromineraler til får?

I modsætning til makromineraler som calcium, magnesium, fosfor m.fl. er drøvtyggere ikke i stand til selv at regulere deres behov for mikromineraler. Da græs og korn ofte har et lavt indhold af en eller flere mikromineraler, er det blevet almindelig praksis at sikre får og lam en optimal forsyning med mikromineralerne kobolt, jod og selen samt kobber til visse fåreracer i form af en bolus. Mangel på øvrige mikromineraler er kun sjældent begrænsende for dyrene. Derfor er fokus rette mode de fire essentielle mikromineraler.

Salt og mineraler til får

Når du holder får, bør du ikke undervurdere fårenes behov for mikromineraler. For mange fåreavlere er det almindelig praksis at tildele mineraler via en slikkesten, en slikkespand eller som granulerede mineraler i en krybbe eller drysset over foderet. På trods af de gode intentioner, skyder disse løsninger ofte forbi målet. Når det kommer til mikromineraler er det nemlig umuligt at styre og kontrollere det enkelte dyrs optagelse ved brug af slikkesten, slikkespand og granulerede mineraler.

Som fåreavler gennem mere end tyve år benytter indehaver af Agromix, Lene Baunbæk følgende kilder til at dække fårenes behov for salt og mineraler:

  • Salt via slikkesten bestående af ren salt.
  • Makromineraler via granulerede mineraler tilgængelige til fri afbenyttelse med jævnlig supplering, så mineralerne altid er friske.
  • Mikromineraler via Tracesure bolus med kobolt, jod, selen og eventuelt kobber.

Slikkesten baseret på ren salt, og granulerede makromineraler placeres i nærheden af fårenes vandforsyning eller hvor fårene samles. Ved at slikke på saltstenen kan fårene fint forsyne sig med den nødvendige mængde salt. De kan imidlertid ikke forsyne sig med den nødvendige mængde makromineraler, hvis de skulle slikke sig til dem. Derfor giver Lene Baunbæk makromineralerne i granuleret form. Det lille trug med makromineraler suppleres med friske makromineraler 1-2 gange hver uge.

Mikromineralerne kobolt, jod, selen (og kobber) tildeler fåreavler Lene Baunbæk ved hjælp af bolus. Ved at bruge bolus sikres hvert enkelt får en optimal daglig forsyning med mikromineraler hver dag året rundt. Herunder kan du læse mere om tildeling af mikromineraler ved hjælp af bolus.

Mikromineraler til moderfår

Som fåreavler er der særligt to perioder, som fortjener ekstra opmærksomhed ift. at opnå gode resultater. Nemlig løbeperioden og læmmeperioden. Forud for løbning og læmning bør moderfårene være velforsynede med mikromineraler. Dette opnås bedst ved anvendelse af bolus!

Til moderfår og lam over 50 kg. anvendes produktet Tracesure Sheep (uden kobber), idet der om nødvendigt kan suppleres med en kobberbolus. Begge bolus har en virkningstid på ca. seks måneder. Du behøver derfor kun at give bolus til dine moderfår to gange årligt for at sikre dem en optimal forsyning med mikromineraler. De optimale tidspunkter for tildeling af bolus er henholdsvis to måneder før løbning samt en måned før læmning.

Der er flere fordele ved at forsyne sine moderfår optimalt med mikromineraler i form af bolus:

  • Tydeligere brunsttegn (hvilket giver kortere løbeperiode og dermed læmning over en kortere periode).
  • Kraftigere brunst (hvilket for visse fåreracer giver flere lam samt færre tomme moderfår).
  • Mere livskraftige nyfødte lam
  • Bedre tilvækst på lam under diegivning, da fårets mælk indeholder høje niveauer af de essentielle mikromineraler.

Mikromineraler til lam

Når moderfårene er optimalt forsynet med mikromineraler, får lammene tilstrækkelige mængder mikromineraler via mælken, så længe de dier.

Når lammene er to måneder gamle, øges deres græsoptagelse i takt med at fårenes mælkeydelse falder. På dette tidspunkt står lammene således overfor en kritisk periode set i forhold til mikromineraler. Niveauerne af kobolt og selen er særligt lave i græs. Mangel på disse to mikromineraler medfører, at lammene har svært ved at udnytte energien og proteinet i græsset optimalt.

Du kan opretholde lammenes tilvækst ved at give dine lam en bolus bestående af mikromineraler. For at kunne tage imod en bolus skal lammene have en alder på mindst 5 uger og veje mindst 15 kg! På dette tidspunkt har lammene en netmave, der er stor nok til at holde på bolus. Derudover skal lammene være store nok i munden til at tage imod bolus.

Til lammene kan du anvende følgende produkt: Tracesure Lamb (uden kobber), der efter behov kan kombineres med en kobberbolus til lam.

Produktet Tracesure Lamb har en virkningstid på ca. 6 måneder.
Produktet Tracesure Sheep har en virkningstid på ca. 6 måneder.
Den supplerende kobberkapslen til får/lam har ligeledes en virkningstid på ca. 6 måneder.

Der er flere fordele ved at forsyne sine lam optimalt med mikromineraler i form af bolus. Den største fordel er imidlertid, at lammene opnår en bedre tilvækst. Bedre tilvækst medfører, at dine lam hurtigere opnår den ønskede slagtevægt samt at gimmerlam til avl hurtigere opnår den ønskede vægt forud for løbning.

De fire essentielle mikromineraler og hvad en mangel heraf betyder

Kobolt er et nødvendigt mikromineral for drøvtyggere ift. syntesen af vitamin B12, som er afgørende for udnyttelsen af energien i foderet. Koboltmangel medfører reduceret tilvækst og mindre foderudnyttelse.

Jod indgår i fårets stofskiftehormoner og er dermed vigtig for foderudnyttelse, tilvækst og produktion. Jodmangel er almindeligt i store dele af Skandinavien, og fører til nedsat frugtbarhed, dårlig tilvækst, generel mistrivsel, sene aborter samt dødfødte lam og reduceret mælkeproduktion. Aktivering af stofskiftehormonet kræver selen. Ved selenmangel vil man derfor ofte se symptomer på jodmangel i form af dødfødte eller svagfødte lam med dårlig sutterefleks.

Selen indgår i en række enzymer, og har derfor mange forskellige funktioner. Blandt de vigtigste er antioxidant-effekten, som hindrer muskeldegeneration hos nyfødte og hurtigt voksende lam. Store dele af den danske jord er fattig på selen. Dette påvirker også selenindholdet i grovfoderet. Selenmangel kan resultere i tilbageholdt efterbyrde, svagfødte eller dødfødte lam, dårlig fertilitet og øget mastitis (yverbetændelse).

Kobber indgår i mange enzymer med en række forskellige funktioner bl.a. i dannelsen af bindevæv og røde blodlegemer. Derudover indgår kobber i det enzym, der giver farve og styrke til hår og pels. Kobbermangel kan være svært at få øje på, da fårene er i stand til at bruge af det kobber, der er lagret i leveren. Når depotet i leveren er udtømt, kan kobbermangel medføre stor økonomisk skade. Kobbermangel resulterer i nedsat immunitet og dårlig reproduktion. Hvis der ikke sættes ind, kan kobbermangel føre til halte dyr, anæmi, vægttab, diarre og i yderste konsekvens dødsfald. Rødlig misfarvning af sorte får eller får, som går med vinterpelsen henover foråret og sommeren, kan være tegn på kobbermangel. Et mere ekstremt stadie af kobbermangel kan give såkaldte “kobber briller”, hvor hårene rundt om øjnene mister pigment.

 

Sådan indgiver du bolus

Bolus indgives oralt gennem fårets eller lammets mund. På videoen herunder kan du se hvordan!

Sproget på videoen er på engelsk. På videoen indgives en Tracesure Sheep med kobberbolus. Bemærk, at kobberbolus’en altid er en separat bolus. Kobberbolus’en lægges altid først i indgiveren!

Skal du udelukkende giver en kobberbolus, har Agromix en indgiver specielt hertil.

Se video via Youtube – sådan indgives Tracesure bolus.

 

Agromix bolusprodukter moderfår:
· Tracesure Sheep (uden kobber)
· Tracesure kobberbolus til får

Agromix bolusprodukter til lam:
· Tracesure Lamb (uden kobber)
· Tracesure kobberbolus til lam